Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • en
 • sv
 • fi
» Till Aaro Solutions

Vår produkt

Ända sedan starten har vår vision varit att ständigt förenkla och effektivisera våra kunders koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering och analysarbete. För att göra detta levererar vi ett system som är enklare, snabbare och mer transparent än andra produkter på marknaden. Vår senaste version av vår programvara och lösning för Corporate Performance Management (CPM) heter AARO19.

Systemet levereras som ett färdigt baspaket – redo att installeras och börja användas direkt. Det ger dig ett komplett verktyg och stödjer alla centrala CPM-processer:

 • Koncernrapportering och koncernredovisning.
 • Verksamhetsstyrning och analys.
 • Simuleringar och omräkningar.
 • Planering, budget, prognos.

AARO kan integreras med externa datakällor och kan därmed göra processen från inrapportering till analys och presentation helt automatisk – även det som slutligen leder till presentationsmaterial för ledning och styrelse.

AARO är ett komplett verktyg som underlättar och utvecklar ert arbetssätt, och är designat för både stora, medelstora och mindre koncerner, vilket ger er ett system att växa och förändras i, och som ni administrerar helt själva.

Kraftfullt analysverktyg

Med AARO blir data omedelbart tillgänglig för hela organisationen tack vare den kraftfulla konsolideringsmotorn. AARO säkerställer att alla uppgifter finns tillgängliga för analys, även när det sker förändringar under de allra sista minuterna av ett koncernbokslut.

I AARO sker endast en (1) konsolidering, vilken både täcker den legala och externa koncernredovisningen och den operationella och interna uppföljningen. Detta innebär att ni aldrig behöver lägga tid på att stämma av eventuella differenser som kan förekomma mellan dessa. I AARO överensstämmer alltid den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen.

Utöver det legala koncernbokslutet kan du följa upp valfritt antal operationella finansiella eller ickefinansiella begrepp och nyckeltal, som är specifika för just din verksamhet. Det ger en unik möjlighet att följa upp en mängd operativa begrepp med en och samma modell. Begreppen kan omfatta allt från produkter, kunder och marknader till HR- och miljöstatistik.

Är du nyfiken?

Kontakta oss för en demo. Vi kommer gärna ut till dig och lyssnar, och berättar hur AARO kan effektivisera koncernrapporteringen och analysarbetet i din verksamhet.

Användarvänligt

Ända sedan starten för över 25 år sedan, har AARO designats för att möta kraven på komplex operationell uppföljning hos både större och mindre koncerner och snabbt växande företag. Bland våra kunder finns idag både stora globala koncerner med tusentals användare och mindre koncerner med en handfull rapporterande enheter.

Systemet är idag otroligt anpassningsbart med en unikt användarvänlig flexibilitet, som både vänder sig till användare på hög strategisk nivå och användare på lägsta operationell nivå inom organisationen.

AARO är väldigt enkelt att administrera. Ni kan i rollen som systemadministratör fritt ändra i systemets strukturer, och är därigenom inte beroende av konsulter.

Mer tid till analys och uppföljning
I AARO har vi automatiserat det som går att automatisera i systemet, men behållit möjligheten till analys och förståelse för bokningarna. Då det alltid finns transparens kan du bryta ner och följa alla automatiska elimineringar och omräkningar, se hur de är framräknade och var de är hänförliga till.

Den kraftfulla konsolideringsmotorn hanterar mycket stora volymer data med enastående prestanda. Så fort AARO uppdateras med ny data, sker konsolidering automatiskt. Det finns alltså ingen ledtid mellan inrapportering av data och presentation av siffror. Med AARO vinner du dagar i bokslutsprocessen som istället kan ägnas åt analys och uppföljning.

Integreras smidigt med olika försystem
AARO eliminerar även tidstjuvar i form av manuella arbetssteg och mellanhänder. Om bolagen inom din koncern använder olika varianter av försystem, kan de smidigt integreras med AARO så att all data hämtas automatiskt från de externa datakällor ni definierar. AARO kan läsa data från externa system, såsom SQL-databaser, OLAP-kuber, ASCII-filer och XML-filer.

I och med att all data sparas i en enda datakälla, kommer ditt företags interna och externa rapportering och uppföljning alltid att överensstämma.

Stor kapacitet och bredd

AARO ger dig full koll på verksamheten tack vare systemets unika förmåga att övervaka obegränsat antal begrepp parallellt, med bibehållen utmärkt prestanda.

De standardbegrepp som ingår täcker de grundläggande behoven hos de flesta bolag. Här redovisas till exempel:

 • Kontoplan enligt EU BAS.
 • Bolag.
 • Redovisningsstandard (USGaap, IFRS, SwedishGaap, ÅRL, etc.).
 • Accounting standards, eller IFRS (International Financial Reporting Standards), US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles ) etc.
 • Valutor.
 • Perioder.
 • Elimineringssteg i förvärvsanalysen.
 • Valutaexponering per valuta.
 • Omräkning av utfall till valfria valutakurser, exempelvis budget och föregående år.
 • Proformaanalyser.
 • Interna mellanhavanden.

Utöver standardbegreppen ges utrymme att mäta lika många begrepp – finansiella eller icke-finansiella – som är specifika för din verksamhet. De begrepp du själv definierar kan omfatta exempelvis produkter, kunder, marknader, projekt, kostnadsställen, affärsområden, säljkanaler etc.

Spårbarhet ner till lägsta detaljnivå

AARO:s kraftfulla rapportgenerator analyserar effektivt informationen ner till lägsta detaljnivå och ger dig direkt tillgång till många begrepp parallellt, utan fördröjning.

Utöver de standardrapporter som ingår, kan du enkelt skapa skräddarsydda rapporter för alla standard- och bolagsspecifika uppföljnings- och redovisningsbegrepp. Den unika ”Drilldown”-funktionen blir automatiskt tillgänglig och med den kan du ”drilla” dig ner i alla begrepp – inklusive organisation och kontoplan ­- och analysera informationen på detaljnivå.

Snabbheten hos AARO skiljer sig till exempel från strukturen hos den klassiska OLAP-analysen (Online Analytical Processing), där ett processande av begreppen först är nödvändigt.

Tillgängligt och säkert dygnet runt

AARO garanterar en kvalitetssäker bokslutsprocess utan driftstopp. Systemet finns tillgängligt dygnet runt för alla användare och kan användas även när konsolidering och underhåll pågår.

Uppfyller sekretesskraven
För att möta ditt företags sekretesskrav i samband med bokslutsprocessen, finns en avancerad behörighetsmodul. Varje användares befogenheter kontrolleras och information visas enbart för de användare som har rätt att se den.

För din trygghet styrs AARO av ett regelverk som du själv skapar. Reglerna bestämmer vad som får tas in i systemet och det validerar att informationen hänger ihop och balanserar, samt hur eventuella differenser ska meddelas.

Om ditt bolag är noterat på amerikanska börser, kan alla aktiviteter kopplade till SOX (Sarbanes-Oxley Act) smidigt registreras i AARO.

AARO Baspaket

När du väljer AARO får du ett komplett verktyg som täcker ditt bolags grundläggande behov av rapportering, koncernredovisning och analys. Systemet levereras som ett färdigt paket – redo att installeras och börja användas direkt.

AARO Baspaket (kan ses som ett startpaket) ger dig en gedigen plattform att utgå ifrån, som du sedan kan anpassa till ditt bolags specifika krav och önskemål. AARO Baspaketet bygger på EU BAS och innehåller kontoplan, konsolideringslogik samt ett antal rapporter. Som användare kan du själv enkelt lägga till, redigera eller ta bort konton, blanketter och logikberäkningar.

AARO Baspaket innehåller bland annat:

 • Kontoplan EU BAS.
 • Resultat- och balansräkning inklusive specifikationer.
 • Cashflow.
 • Noter till årsredovisningen.
 • Förvärvsregister.
 • Förvärvseliminering.
 • Valutaomräkning.
 • Ett flertal rapporter och dynamisk ”Drilldown”-funktion.
 • Menyer.
 • Behörighetsmodell.
 • Gränssnitt till Excel.
 • Webbgränssnitt.