Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
  • sv

Utbildningsschema / Training schedule 2020

(Requests for a specific training in English can be sent by e-mail to training@aaro.se.)


AARO Grundutbildning – Stockholm

Plats: Aaro Systems egna utbildningslokaler, Kungsbron 21, plan 5.

AARO Grundutbildning Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Dag 1,
Basinformation, förvärvsregister & rapportering
11 17 21 12 9
Dag 2,
Journaler, rapporter & analys
12 18 22 13 10
Dag 3,
AARO Systemadministration,

Endagskurs för
systemadministratörer
13 19 23 14 11

 AARO Grundutbildning – Malmö

Plats: Aaro Systems kontor, Stortorget 13 B (ev. annan plats meddelas innan respektive utbildning)

AARO Grundutbildning Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Dag 1,
Basinformation, förvärvsregister & rapportering
11
Dag 2,
Journaler, rapporter & analys
12
Dag 3,
AARO Systemadministration,
Endagskurs för
systemadministratörer
13

 AARO Lease – Stockholm

Plats: Aaro Systems egna utbildningslokaler, Kungsbron 21, plan 5.

AARO Lease Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Lärarledd heldagsutbildning 17 23 27 25 15

 


AARO Lease Q&A sessions

Q & A Se datum & tid nedan / See date & time below
Fråga vår expert om AARO Lease
En expert i AARO Lease är tillgänglig via Skype for Q & A sessioner. Välj önskat språk i anmälningsformuläret.AARO Lease Q & A sessions
One of our experts in AARO Lease will be acessible by Skype for a Q & A session. Select preferred language in the registration form.
Dates 2020
(Time: 10:00-11:00 CET at all occasions):

January: 16 & 30
February: 13 & 27
March: 12

Anmäl dig till önskad session här. / To participate, sign up to preferred session here.

(The Q&A sessions will be held via Microsoft Teams.)

 Legal fördjupning i AARO – Stockholm

Plats: Aaro Systems egna utbildningslokaler, Kungsbron 21, plan 5.

Legal fördjupn. i AARO Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Dag 1,
Legal konsolidering
16
Dag 2,
Legala händelser
17

 Övriga utbildningar

Avstämningar och koncernmässig analys i AARO
(fd. Analys i AARO)
Vid efterfrågan
Toolbox-utbildning Vid efterfrågan
Deltautbildning Vid efterfrågan
Skräddarsydd utbildning Vid efterfrågan