Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
  • sv
» Till Aaro Solutions

Utbildningsschema 2019

(Requests for training in English can be sent by e-mail to training@aaro.se.)


AARO Grundutbildning – STOCKHOLM

Plats: Aaro Systems utbildningslokaler, Kungsbron 21/Klara Strand 30, plan 3 (en tr. ner från gatuplan)

AARO Grundutbildning Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Dag 1,
Basinformation, förvärvsregister & rapportering
12 12 23 14 11
Dag 2,
Journaler, rapporter & analys
13 13 24 15 12
Dag 3,
AARO Systemadministration,

Endagskurs för
systemadministratörer
14 14 25 16 13

 


AARO Grundutbildning – MALMÖ

Plats: Aaro Systems kontor, Stortorget 13 B (ev. annan plats meddelas innan respektive utbildning)

AARO Grundutbildning Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Dag 1,
Basinformation, förvärvsregister & rapportering
26 19 21
Dag 2,
Journaler, rapporter & analys
27 20 22
Dag 3,
AARO Systemadministration,
Endagskurs för
systemadministratörer
28 21 23

 


AARO Lease – via Skype

AARO Lease Jan Feb March Apr May June
– Grundutbildning
AARO Lease

(Via Skype)
Tid: 13.00-17.00
28
18 15 6 10

 


Analys i AARO – STOCKHOLM

Plats: Aaro Systems utbildningslokaler, Kungsbron 21/Klara Strand 30, plan 3 (en tr. ner från gatuplan)

Analys i AARO Jan Feb Mars Apr Maj Juni
19 21

 


Analys i AARO – MALMÖ

Plats: Aaro Systems kontor, Stortorget 13 B (ev. annan plats meddelas innan respektive utbildning)

Analys i AARO Jan Feb Mars Apr Maj Juni
11

 


Legal fördjupning i AARO – STOCKHOLM

Plats: Aaro Systems utbildningslokaler, Kungsbron 21/Klara Strand 30, plan 3 (en tr. ner från gatuplan)

Legal fördjupn. i AARO Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Dag 1,
Legal konsolidering
27 22
Dag 2,
Legala händelser
28 23

 


Legal fördjupning i AARO – MALMÖ

Plats: Aaro Systems kontor, Stortorget 13 B (ev. annan plats meddelas innan respektive utbildning)

Legal fördjupn. i AARO Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Dag 1,
Legal konsolidering
23
Dag 2,
Legala händelser
24

 


Övriga utbildningar

Toolbox-utbildning Vid efterfrågan
Deltautbildning Vid efterfrågan
Skräddarsydd utbildning Vid efterfrågan