Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • en
 • sv
 • fi

Utbildningar

Ju bättre du kan AARO, desto mer uppskattar du dess funktioner, logik och möjligheter!

 • AARO Grundutbildning

Vi vill att alla som använder AARO ska kunna utnyttja AARO-systemet till sin fulla potential. Därför erbjuder vi regelbundet en ständigt aktuell grundutbildning under två heldagar, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Grundutbildningen gör deltagaren effektivare och självgående och är en utmärkt inskolning för alla som önskar få en större förståelse för systemet. Grundutbildningen hålls även vid alla våra nyimplementationer.


 • AARO Systemadministration

Denna kurs är bra för dig som är ny som systemadministratör i AARO eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kursen brukar ligga schemalagd i anslutning till AARO Grundutbildning (som dag tre av grundutbildningen).


 • AARO Lease

Den här utbildningen är skapad för dig som ska börja använda AARO Lease. Vi går igenom hur man registrerar leasingkontrakt och hur man tar fram rapporter och analyserar informationen.

Utbildningen innehåller dels specifik funktionalitet för AARO Lease, och dels viss grundfunktionalitet i AARO som du behöver för att kunna använda AARO Lease, till exempel hur du lägger upp bolag och perioder.


 • Fördjupningskurser – Avstämningar och koncernmässig analys i AARO (fd. Analys i AARO) och Legal fördjupning

Våra kurser Legal fördjupning i AARO och Avstämningar och koncernmässig analys i AARO är speciellt intressanta för dig som jobbat ett tag i AARO och vill utveckla och fördjupa dina systemkunskaper ytterligare.


 • Deltautbildningar

I vår deltautbildning går vi igenom nyheterna i den senaste versionen av AARO (AARO21):

 • Nya användarinställningar för att presentera cell context och inställning för önskad visning av tusentals- och decimalavskiljare, för anpassning till olika språk.
 • Report package generator, funktion som du använder för att skapa strukturerade rapportpaket.
 • Staging-funktion för validering och korrigering av data vid import.
 • Filtrera matchrapporter  transaktionsvaluta och lägg till rapport-totaler.

 • Toolboxutbildningar

Toolbox är tilläggsfunktioner, exempelvis AARO Integrator, AARO Connector, AARO PowerPoint Generator och AARO Word Reporter, som går att addera till alla versioner av AARO. Väljer ni att installera en tilläggsfunktion från Toolbox erbjuder vi en passande utbildning.


 • Skräddarsydda utbildningar

Självklart kan vi sätta ihop skräddarsydda utbildningar, antingen kopplade till AARO eller andra typer av utbildningar inom koncernrapportering och koncernredovisning.


» Läs mer om innehållet i kurserna.
» Kommande kursdatum och anmälningsformulär.Praktisk information och anmälan

Anmäl dig senast en vecka före aktuellt utbildningsdatum.

 • Pris för deltagande är 6 000 kr per person och utbildningsdag.
 • Pris för lärarledd halvdagsutbildning i AARO Lease är 3 000 kr.

Eventuell avbokning måste ske minst en vecka före kursstart. Om avbokning sker senare debiteras 50 % av avgiften. Vid avbokning senare än 48 timmar före kursstart debiteras full avgift.