Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • en
 • sv
 • fi

Kursinnehåll

AARO Grundutbildning

Tid: 09.00-17.00 båda dagarna (inkl. 1 timmes lunch och fika)

Vår nya grundutbildning har ett större och tydligare fokus på bokslutsprocessen än tidigare, och mindre på administration. Den är utformad så att du ska kunna komma igång med redovisning och bokslut. Fokus ligger på inrapportering, förvärvsregister, rapporter och analyser. Det finns även mer tid för övningar direkt i AARO.

I utbildningens alla delar varvas teorin med praktiska övningsexempel där du själv jobbar med verktygen och funktionerna direkt i vår utbildningsmiljö.

Utbildningen är två heldagar. I anslutning till dessa två dagar finns möjlighet att lägga till en utbildningsdag i AARO Systemadministration, (läs mer nedan) där vi går igenom hur man administrerar konton, perioder, användare m.m.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

DAG 1 – Basinformation, förvärvsregister och rapportering

 • Grundarkitektur och grundbegrepp
 • Legala uppdateringar (nya bolag, förvärvsanalyser)
 • Inrapportering och import
 • Interna mellanhavanden och Matchrapporter

DAG 2 – Journaler, rapporter och analys

 • Journaler
 • Checkrapporter (fördefinierade)
 • Analyser (fördefinierade och drilldown)
 • Dashboard (workflow, kalender, rapporter m.m.)
 • Rapporter (skapa och editera)
 • Excel (inrapportering och utrapporter)

» Ladda hem beskrivningen av AARO Grundutbildning (PDF, öppnas i nytt fönster)


AARO Systemadministration

Tid: 09.00-17.00 (inkl. 1 timmes lunch 12-13)

Denna kurs är bra för dig som är ny som systemadministratör i AARO eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kursen brukar ligga schemalagd i anslutning till AARO Grundutbildning.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Vi går igenom:

 • Kontoplan, att lägga upp och definiera konton
 • Periodadministration
 • Inrapporteringsformulär och paket
 • Dimensioner och struktur
 • Användaradministration
 • Avstämningsregler och matchregler
 • Dashboard, administration

AARO Lease

Våra AARO Lease-utbildningar finns i två utföranden: En lärarledd halvdagsutbildning (kl 13-17), eller via länk i videoformat.

AARO Lease utbildningsinnehåll:

 • Hur man registrerar leasingavtal i AARO Lease, inklusive beskrivning av fälten i Lease registration form.
 • Så här kör du rapporter i AARO för att följa upp hyresinformationen och analysera siffrorna.
 • Presentation av rapporter och diagram på Dashboard i AARO.

För systemadministratörer och användare som har alla rättigheter (Superusers) på kundsidan, går vi också igenom:

 • Grundläggande AARO-funktionalitet; skapa företag, dimensioner och perioder som behövs för registrering av leasingavtal.

Ladda hem beskrivningen av AARO Lease (engelska) (PDF, öppnas i nytt fönster)


Avstämningar och koncernmässig analys i AARO

Tid: 09.00-16.00 (inkl. 1 timmes lunch)

Utbildningen fokuserar bland annat på legala/koncernredovisningsmässiga avstämningar samt hur du på bästa sätt utreder anledningar till att differenser kan ha uppstått.

Vi djupdyker in i olika parametrar inklusive går igenom mer detaljerat vad begreppen Company, FromCompany och legala typer innebär. Detta lägger grunden till den analys på legala förändringar du sedan kan göra i AARO.

 • Genomgång av rapportvariabler i AARO
 • Användningen av Legal Type och Company versus FromCompany
 • Hur du kan använda AARO:s checkrapporter och analysrapporter i ett bokslut
 • Analys av operationella dimensioner, användning av Groups och Mixed dimensions
 • Analys av interna mellanhavanden i webbklienten och Excel
 • Analys av data som rapporterats i matrisformulär
 • Periodsimulering
 • Valutasimulering
 • Ny funktionalitet avseende möjligheterna att arbeta med Drilldown och expand i rapporter
 • Möjligheterna att skapa grafer i AARO
 • Hur du kan använda Dashboard i AARO

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Avstämningar och koncernmässig analys i AARO till fullo rekommenderar vi att du som deltar har gått vår tre dagar långa grundutbildning, samt att du är van att arbeta i AARO.

» Ladda hem beskrivningen av Avstämningar och koncernmässig analys i AARO (PDF, öppnas i nytt fönster)


Legal fördjupning i AARO

I vår legala kurs ingår även praktiska övningar.

Tid dag 1: Heldag 9.00-16.00 (inkl. lunch & fika)
Tid dag 2: Heldag 9.00-16.00 (inkl. lunch & fika)

Legal fördjupning i AARO är en fortsättning på vår grundutbildning för dig som arbetar med förvärvsregistret i AARO och organisatoriska förändringar. Här går vi igenom den legala logiken för att få en djupare förståelse för hur den legala konsolideringen görs i AARO.

Vi går också igenom de vanligaste organisatoriska förändringarna såsom förvärv, avyttring och fusioner av bolag och fördjupar oss i de vanligaste arbetsmomenten. Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Dag 1, legal konsolidering:

 • Legala typer
 • Company respektive FromCompany
 • Eliminering av förvärvat eget kapital
 • Övervärden
 • Förvärv av dotterbolag
 • Minoritet
 • Full Goodwill
 • m.m.

Dag 2, legala händelser:

 • Successiva förvärv
 • MinOBAdjust
 • Avyttring av dotterbolag externt
 • Avyttring av dotterbolag internt
 • Fusion
 • Förvärv av koncerner
 • Nedskrivning aktier i dotterbolag
 • m.m.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Legal fördjupning i AARO till fullo rekommenderar vi att du som deltar har gått vår tre dagar långa grundutbildning, samt att du är van att arbeta i AARO.

» Ladda hem beskrivningen av Legal fördjupning i AARO (PDF, öppnas i nytt fönster)


Deltautbildning i den senaste versionen av AARO, AARO21

Tid: 09.00-14.00.

I deltautbildningen går vi igenom ny funktionalitet och förändringar som tillkommit mellan er version av AARO och den allra senaste. Vi presenterar de stora nyheterna i den senaste versionen av AARO (AARO21).

» Här kan du läsa mer om AARO21 (PDF, öppnas i nytt fönster)


AARO Integrator

En Toolbox-utbildning
Tid: 09.00-15.30.

Vi går igenom integrationens grunder och hur man sätter upp mappningsregler. Utbildningen innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del. Efter genomförd utbildning ska du själv kunna konfigurera förändringar och sätta upp nya mappningar mot försystem.

 • Integration allmänt
 • Datakällor och inställningar
 • Enkel mappning
 • Inläsning av data
 • Testning
 • Övning
 • Saker att tänka på