Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • en
 • sv
» Till Aaro Solutions

Kursinnehåll

AARO:s NYA Grundutbildning – fr.o.m. juni 2018

Tid: 09.00-17.00 alla tre dagar (inkl. 1 timmes lunch och fika)

Vår nya grundutbildning har ett större och tydligare fokus på bokslutsprocessen än tidigare, och mindre på administration. Den är utformad så att du ska kunna komma igång med redovisning och bokslut. Fokus ligger på inrapportering, förvärvsregister, rapporter och analyser. Det finns även mer tid för övningar direkt i AARO.

I utbildningens alla delar varvas teorin med praktiska övningsexempel där du själv jobbar med verktygen och funktionerna direkt i vår utbildningsmiljö. Utbildningen är tre dagar som tidigare. Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Dag 1 – Basinformation, förvärvsregister och rapportering

 • Grundarkitektur och grundbegrepp
 • Legala uppdateringar (nya bolag, förvärvsanalyser)
 • Inrapportering (import)

DAG 2 – Rapportering

 • Inrapportering (manuell)
 • Interna mellanhavanden och Matchrapporter
 • Journaler
 • Excel Send

DAG 3 – Rapporter och analys

 • Checkrapporter (fördefinierade)
 • Analyser (fördefinierade och drilldown)
 • Dashboard (workflow, kalender, rapporter m.m.)
 • Importmöjligheter
 • Rapporter
 • Excel

» Ladda hem beskrivningen av AARO Grundutbildning som produktblad (PDF, öppnas i nytt fönster)


Analys i AARO

Tid: 09.00-16.00 (inkl. 1 timmes lunch)

En givande kurs för de koncernredovisare och controllers som arbetar med avstämning och analys av bokslutet i AARO. Under kursen använder vi i första hand AARO:s webbklient och fokuserar på hur du på bästa sätt kan använda dig av AARO:s rapportgenerator för att underlätta och förbättra din analys. Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

 • Genomgång av rapportvariabler i AARO
 • Användningen av Legal Type och Company versus FromCompany
 • Hur du kan använda AARO:s checkrapporter och analysrapporter i ett bokslut
 • Analys av operationella dimensioner, användning av Groups och Mixed dimensions
 • Analys av interna mellanhavanden i webbklienten och Excel
 • Analys av data som rapporterats i matrisformulär
 • Periodsimulering
 • Valutasimulering
 • Ny funktionalitet avseende möjligheterna att arbeta med Drilldown och expand i rapporter
 • Möjligheterna att skapa grafer i AARO
 • Hur du kan använda Dashboard i AARO

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Analys i AARO till fullo rekommenderar vi att deltagaren har gått vår tre dagar långa grundutbildning, eller har likvärdig förkunskap.

» Ladda hem beskrivningen av Analys i AARO som produktblad (PDF, öppnas i nytt fönster)


Legal fördjupning i AARO

Vår legala kurs är nu två dagar istället för en (ej heldagar, exakta tider kommer inom kort). Dag 1 inkluderar fika, dag 2 inkluderar lunch.

Med två dagar har vi gjort kursen mer kvalitativ, och det ingår även praktiska övningar.

Legal fördjupning i AARO är en fortsättning på vår grundutbildning för dig som arbetar med förvärvsregistret i AARO. Här går vi igenom den legala logiken för att få en djupare förståelse för hur den legala konsolideringen görs i AARO. Vi går också igenom hantering av legala grupper och fördjupar oss i de vanligaste arbetsmomenten såsom förvärv och avyttring av bolag. Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Dag 1, legal konsolidering:

 • Beräkning av omräkningsdifferenser
 • Obeskattade reserver – uppdelning i latent skatt och resultat
 • Eliminering av förvärvat eget kapital
 • Beräkning och bokning av avskrivningar och netto på över- och undervärden
 • Beräkning och bokning av minoritetens andel av resultat och eget kapital
 • Beräkning och bokning av Full Goodwill

Dag 2, legala händelser:

 • Förvärv av dotterbolag
 • Avyttring av dotterbolag
 • Koncerninterna försäljningar
 • Nedskrivning av aktier i dotterbolag
 • Successiva förvärv
 • Fusioner
 • Förvärv av koncerner

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Legal fördjupning i AARO till fullo rekommenderar vi att deltagaren har gått vår tre dagar långa grundutbildning, eller har likvärdig förkunskap.

» Ladda hem beskrivningen av Legal fördjupning i AARO som produktblad (PDF, öppnas i nytt fönster)


Deltautbildning i den senaste versionen av AARO, AARO19

Tid: 09.00-14.00.

I deltautbildningen går vi igenom ny funktionalitet och förändringar som tillkommit mellan er version av AARO och den allra senaste. Vi presenterar de stora nyheterna i den senaste versionen av AARO (AARO19).

» Här kan du läsa mer om AARO19 (PDF, öppnas i nytt fönster).


AARO Integrator

En Toolbox-utbildning
Tid: 09.00-15.30.

Vi går igenom integrationens grunder och hur man sätter upp mappningsregler. Utbildningen innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del. Efter genomförd utbildning ska du själv kunna konfigurera förändringar och sätta upp nya mappningar mot försystem.

 • Integration allmänt
 • Datakällor och inställningar
 • Enkel mappning
 • Inläsning av data
 • Testning
 • Övning
 • Saker att tänka på

AARO IT-administration

Tid: 09.00-13.00

En halvdagsutbildning i komponenterna som utgör AARO (databas, applikationsserver och konsolidator), där vi förklarar hur CPV-uppgraderingar genomförs på ett säkert sätt. Kursen vänder sig till IT-tekniker/IT-ansvarig personal. Under utbildningspasset får deltagarna genomföra en CPV-uppgradering av AARO i en virtuell miljö.
CPV-uppdateringar till AARO går att ladda hem tillsammans med tekniska instruktioner från AARO:s hemsida.

 • Introduktion till AARO
 • Installationsrevision
 • Systemkarta, server- och klientmiljö
 • Framtagande av drifts- och förvaltningsplan
 • Versionshantering och CPV-processen

» Läs om när kurserna hålls i UTBILDNINGSSCHEMAT.