Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • en
 • sv

Kursinnehåll

AARO Grundutbildning

Tid: 09.00-17.00 båda dagarna (inkl. 1 timmes lunch och fika)

Vår nya grundutbildning har ett större och tydligare fokus på bokslutsprocessen än tidigare, och mindre på administration. Den är utformad så att du ska kunna komma igång med redovisning och bokslut. Fokus ligger på inrapportering, förvärvsregister, rapporter och analyser. Det finns även mer tid för övningar direkt i AARO.

I utbildningens alla delar varvas teorin med praktiska övningsexempel där du själv jobbar med verktygen och funktionerna direkt i vår utbildningsmiljö.

Utbildningen är två heldagar. I anslutning till dessa två dagar finns möjlighet att lägga till en utbildningsdag i AARO Systemadministration, (läs mer nedan) där vi går igenom hur man administrerar konton, perioder, användare m.m.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

DAG 1 – Basinformation, förvärvsregister och rapportering

 • Grundarkitektur och grundbegrepp
 • Legala uppdateringar (nya bolag, förvärvsanalyser)
 • Inrapportering och import
 • Interna mellanhavanden och Matchrapporter

DAG 2 – Journaler, rapporter och analys

 • Journaler
 • Checkrapporter (fördefinierade)
 • Analyser (fördefinierade och drilldown)
 • Dashboard (workflow, kalender, rapporter m.m.)
 • Rapporter (skapa och editera)
 • Excel (inrapportering och utrapporter)

» Ladda hem beskrivningen av AARO Grundutbildning (PDF, öppnas i nytt fönster)


AARO Systemadministration

Tid: 09.00-17.00 (inkl. 1 timmes lunch 12-13)

Denna kurs är bra för dig som är ny som systemadministratör i AARO eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kursen brukar ligga schemalagd i anslutning till AARO Grundutbildning.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Vi går igenom:

 • Kontoplan, att lägga upp och definiera konton
 • Periodadministration
 • Inrapporteringsformulär och paket
 • Dimensioner och struktur
 • Användaradministration
 • Avstämningsregler och matchregler
 • Dashboard, administration

AARO Lease

AARO Lease-utbildningen är i videoformat.

AARO Lease Lease utbildningsinnehåll:

 • Hur man registrerar leasingavtal i AARO Lease, inklusive beskrivning av fälten i Lease registration form.
 • Så här kör du rapporter i AARO för att följa upp hyresinformationen och analysera siffrorna.
 • Presentation av rapporter och diagram på Dashboard i AARO.

För systemadministratörer och användare som har alla rättigheter (Superusers) på kundsidan, går vi också igenom:

 • Grundläggande AARO-funktionalitet; skapa företag, dimensioner och perioder som behövs för registrering av leasingavtal.

Analys i AARO

Tid: 09.00-16.00 (inkl. 1 timmes lunch)

En givande kurs för de koncernredovisare och controllers som arbetar med avstämning och analys av bokslutet i AARO. Under kursen använder vi i första hand AARO:s webbklient och fokuserar på hur du på bästa sätt kan använda dig av AARO:s rapportgenerator för att underlätta och förbättra din analys. Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

 • Genomgång av rapportvariabler i AARO
 • Användningen av Legal Type och Company versus FromCompany
 • Hur du kan använda AARO:s checkrapporter och analysrapporter i ett bokslut
 • Analys av operationella dimensioner, användning av Groups och Mixed dimensions
 • Analys av interna mellanhavanden i webbklienten och Excel
 • Analys av data som rapporterats i matrisformulär
 • Periodsimulering
 • Valutasimulering
 • Ny funktionalitet avseende möjligheterna att arbeta med Drilldown och expand i rapporter
 • Möjligheterna att skapa grafer i AARO
 • Hur du kan använda Dashboard i AARO

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Analys i AARO till fullo rekommenderar vi att du som deltar har gått vår tre dagar långa grundutbildning, eller har likvärdig förkunskap.

» Ladda hem beskrivningen av Analys i AARO (PDF, öppnas i nytt fönster)


Legal fördjupning i AARO

Vår legala kurs är uppdelad på två dagar och det ingår även praktiska övningar.

Tid dag 1: Heldag 9.00-16.00 (inkl. lunch & fika)
Tid dag 2: Heldag 9.00-16.00 (inkl. lunch & fika)

Legal fördjupning i AARO är en fortsättning på vår grundutbildning för dig som arbetar med förvärvsregistret i AARO. Här går vi igenom den legala logiken för att få en djupare förståelse för hur den legala konsolideringen görs i AARO. Vi går också igenom hantering av legala grupper och fördjupar oss i de vanligaste arbetsmomenten såsom förvärv och avyttring av bolag. Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Dag 1, legal konsolidering:

 • Beräkning av omräkningsdifferenser
 • Obeskattade reserver – uppdelning i latent skatt och resultat
 • Eliminering av förvärvat eget kapital
 • Beräkning och bokning av avskrivningar och netto på över- och undervärden
 • Beräkning och bokning av minoritetens andel av resultat och eget kapital
 • Beräkning och bokning av Full Goodwill
 • m.m.

Dag 2, legala händelser:

 • Förvärv av dotterbolag
 • Avyttring av dotterbolag
 • Koncerninterna försäljningar
 • Nedskrivning av aktier i dotterbolag
 • Successiva förvärv
 • Fusioner
 • Förvärv av koncerner
 • m.m.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Legal fördjupning i AARO till fullo rekommenderar vi att du som deltar  har gått vår tre dagar långa grundutbildning, eller har likvärdig förkunskap.

» Ladda hem beskrivningen av Legal fördjupning i AARO (PDF, öppnas i nytt fönster)


Deltautbildning i den senaste versionen av AARO, AARO20

Tid: 09.00-14.00.

I deltautbildningen går vi igenom ny funktionalitet och förändringar som tillkommit mellan er version av AARO och den allra senaste. Vi presenterar de stora nyheterna i den senaste versionen av AARO (AARO20).

» Här kan du läsa mer om AARO20 (PDF, öppnas i nytt fönster)


AARO Integrator

En Toolbox-utbildning
Tid: 09.00-15.30.

Vi går igenom integrationens grunder och hur man sätter upp mappningsregler. Utbildningen innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del. Efter genomförd utbildning ska du själv kunna konfigurera förändringar och sätta upp nya mappningar mot försystem.

 • Integration allmänt
 • Datakällor och inställningar
 • Enkel mappning
 • Inläsning av data
 • Testning
 • Övning
 • Saker att tänka på

» Läs om när kurserna hålls i UTBILDNINGSSCHEMAT.

Praktisk information och anmälan

Anmälan till samtliga utbildningar görs här senast en vecka före aktuellt utbildningsdatum.

Pris för deltagande är 6 000 kr per person och utbildningsdag.

Pris för Legal fördjupning är 12 000 kr. (Dag 1, 6 000 kr, Dag 2, 6000 kr.)

Eventuell avbokning måste ske minst en vecka före kursstart. Om avbokning sker senare debiteras 50 % av avgiften. Vid avbokning senare än 48 timmar före kursstart debiteras full avgift.