Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • en
 • sv
» Till Aaro Solutions

Kursinnehåll

AARO Grundutbildning

Tid: 09.00-17.00 alla tre dagar (inkl. 1 timmes lunch och fika)

I vår tre dagar långa grundutbildning går vi igenom vad du behöver kunna för att självständigt administrera de viktigaste delarna av AARO, såsom hantering av konton, inrapporteringsformulär, periodhantering, användarbehörigheter, hur du skapar en legal och operativ struktur och mycket mer.

I utbildningens alla delar varvas teorin med praktiska övningsexempel där du själv jobbar med verktygen och funktionerna direkt i vår utbildningsmiljö. Under kursen arbetar vi i AARO19.

DAG 1, Administration och rapportering
Under denna dag får du en överblick över AARO-systemet. Fokus ligger på administration av och förutsättningarna för inrapporteringen, samt praktiska handgrepp du behöver kunna för den månatliga förvaltningen.

 • Grundarkitektur och grundbegrepp
 • Konton
 • Perioder
 • Dimensioner
 • Edit Input
 • Inrapportering

DAG 2, Förvärvsregistret
Vi går igenom journaler och hur interna mellanhavanden rapporteras och stäms av. Vi avslutar med att gå igenom förvärvsregistret och hur du bygger en legal struktur, lägger upp förvärvsvärden och konsoliderar koncernen.

 • Journaler
 • Match – interna mellanhavanden och elimineringar
 • Legal redovisning

DAG 3, Rapportuttag
Dag tre handlar om hur man kan styra hur bolagen ska rapportera genom att t.ex. låsa rätt affärsområde till rätt bolag, samt sätta upp avstämningsregler. Vi går även igenom hur man skapar användare och sätter deras rättigheter. Vi avslutar dagen med AARO:s olika rapportverktyg och vilka verktyg som används för att lätt överblicka och följa upp bokslutsprocessen, samt visar hur du skapar och designar egna rapporter i AARO, eller med hjälp av Excel.

 • Valideringar
 • Recon/Process status/Complete
 • Användaradministration och menyhantering
 • Importmöjligheter
 • Rapporter
 • Excel

» Ladda hem beskrivningen av Grundutbildningen som produktblad (PDF, öppnas i nytt fönster)


Analys i AARO

Tid: 09.00-16.00 (inkl. 1 timmes lunch)

En givande kurs för de koncernredovisare och controllers som arbetar med avstämning och analys av bokslutet i AARO. Under kursen använder vi i första hand AARO:s webbklient och fokuserar på hur du på bästa sätt kan använda dig av AARO:s rapportgenerator för att underlätta och förbättra din analys. Under kursen arbetar vi i AARO17.

 • Genomgång av rapportvariabler i AARO
 • Användningen av Legal Type och Company versus FromCompany
 • Hur du kan använda AARO:s checkrapporter och analysrapporter i ett bokslut
 • Analys av operationella dimensioner, användning av Groups och Mixed dimensions
 • Analys av interna mellanhavanden i webbklienten och Excel
 • Analys av data som rapporterats i matrisformulär
 • Periodsimulering
 • Valutasimulering
 • Ny funktionalitet avseende möjligheterna att arbeta med Drilldown och expand i rapporter
 • Möjligheterna att skapa grafer i AARO
 • Hur du kan använda Dashboard i AARO

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Analys i AARO till fullo rekommenderar vi att deltagaren har gått vår tre dagar långa Grundutbildning, eller har likvärdig förkunskap.

» Ladda hem beskrivningen av Analys i AARO som produktblad (PDF, öppnas i nytt fönster)


Legal fördjupning i AARO

Tid: 09.00-16.00 (inkl. 1 timmes lunch)

Legal fördjupning i AARO är en fortsättning på vår grundutbildning för dig som arbetar med förvärvsregistret i AARO. Här går vi igenom den legala logiken för att få en djupare förståelse för hur den legala konsolideringen görs i AARO. Vi går också igenom hantering av legala grupper och fördjupar oss i de vanligaste arbetsmomenten såsom förvärv och avyttring av bolag. Under kursen arbetar vi i AARO19.

Exempel på legal logik:

 • Beräkning av omräkningsdifferenser
 • Obeskattade reserver – uppdelning i latent skatt och resultat
 • Eliminering av förvärvat eget kapital
 • Beräkning och bokning av avskrivningar och netto på över- och undervärden
 • Beräkning och bokning av minoritetens andel av resultat och eget kapital
 • Beräkning och bokning av Full Goodwill

Exempel på legala händelser:

 • Förvärv av dotterbolag
 • Avyttring av dotterbolag
 • Nedskrivning av aktier i dotterbolag
 • Successiva förvärv
 • Fusioner

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Legal fördjupning i AARO till fullo rekommenderar vi att deltagaren har gått vår tre dagar långa Grundutbildning, eller har likvärdig förkunskap.

» Ladda hem beskrivningen av Legal fördjupning i AARO som produktblad (PDF, öppnas i nytt fönster)


Deltautbildning i den senaste versionen av AARO, AARO19

Tid: 09.00-14.00.

I deltautbildningen går vi igenom ny funktionalitet och förändringar som tillkommit mellan er version av AARO och den allra senaste. Vi presenterar de stora nyheterna i den senaste versionen av AARO (AARO19).

» Här kan du läsa mer om AARO19 (PDF, öppnas i nytt fönster).


AARO Integrator

En Toolbox-utbildning
Tid: 09.00-15.30.

Vi går igenom integrationens grunder och hur man sätter upp mappningsregler. Utbildningen innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del. Efter genomförd utbildning ska du själv kunna konfigurera förändringar och sätta upp nya mappningar mot försystem.

 • Integration allmänt
 • Datakällor och inställningar
 • Enkel mappning
 • Inläsning av data
 • Testning
 • Övning
 • Saker att tänka på

AARO IT-administration

Tid: 09.00-13.00

En halvdagsutbildning i komponenterna som utgör AARO (databas, applikationsserver och konsolidator), där vi förklarar hur CPV-uppgraderingar genomförs på ett säkert sätt. Kursen vänder sig till IT-tekniker/IT-ansvarig personal. Under utbildningspasset får deltagarna genomföra en CPV-uppgradering av AARO i en virtuell miljö.
CPV-uppdateringar till AARO går att ladda hem tillsammans med tekniska instruktioner från AARO:s hemsida.

 • Introduktion till AARO
 • Installationsrevision
 • Systemkarta, server- och klientmiljö
 • Framtagande av drifts- och förvaltningsplan
 • Versionshantering och CPV-processen

» Läs om när kurserna hålls i UTBILDNINGSSCHEMAT.