Holmen valitsee aaron konserniraportointiin ja analysointiin

Holmen on metsäteollisuuskonserni, joka kehittää ja harjoittaa toimintaa kolmella tuotesuuntautuneella liiketoiminta-alueella: kartonki, paperi ja puutavara sekä kahdella raaka-ainesuuntautuneella liiketoiminta-alueella: metsä ja uusiutuva energia.

Konsernilla on kuusi tuotantolaitosta Ruotsissa sekä yksi Isossa-Britanniassa. Päämarkkinat ovat Euroopassa. Holmenin kaksi osakesarjaa on noteerattu Nasdaq OMX OMX Nordic, Large Cap -listalle.

Tervetuloa Aaro Systemsiin!