Follow us on Twitter and LinkedIn
Call us on (+46) 8 +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • en
 • sv
 • fi
» Siirry Aaro Solutions kotisivulle

TUOTTEEMME

Visiomme on auttaa asiakkaitamme yksinkertaistamaan ja tehostamaan konserniraportointia, konsernitilinpäätöstä, konsolidointia ja analysointityötä.

AARO ohjelmistomme tarjoaa ratkaisun liiketoiminnan suorituskyvyn hallintaan (Corporate Performance Management, CPM). Se on tehokas konsernitilinpäätösjärjestelmä, joka on muita markkinoilla olevia tuotteita yksinkertaisempi, nopeampi ja avoimempi. Uusin versio AARO20 tuli markkinoille 2018.

AARO Lease

Oma itsenäinen tuote AARO Lease on tehokas tuki työn tekemiseen yhtiön IFRS 16: n mukaiseksi. AARO Lease helpottaa leasing-sopimusten salkun jatkuvaa seurantaa ja voit helposti seurata ja määrittää, mitä vaikutuksia IFRS 16: lla on yrityksellesi, liiketoiminta-alueellesi tai konsernillesi.

AARO Lease tarjotaan myös avaimet käteen -ratkaisuna. Lue lisää ja tilaa tässä AARO Lease Turnkey.
 
AARO Cash Forecast, myös itsenäinen tuote, on kehitetty helpottamaan luotettavien konsernitason kassavirtaennusteiden laadintaa. AARO Cash Forecastin avulla pystyt valvomaan maksukykyänne niin yhtiö- kuin konsernitasollakin.

Lue lisää tuotteistamme alla olevista kohdista.

AARO Lease

AARO Lease on uusi tuote, jonka avulla voit helposti tarkistaa ja määrittää, mitä vaikutuksia IFRS 16:lla on yritykseenne, liiketoiminta-alueeseenne tai konserniinne.

Uusi IFRS-standardi astuu tuolloin voimaan, mikä merkitsee mm. sitä, että useimmat sopimukset sisällytetään taselaskelmassa varoihin ja velkoihin, ja että nykyinen rahoitus- ja operatiivinen leasing -luokittelu poistuu.

Sopimusten tehokas käsittely
Voit luoda AARO Lease -järjestelmässä sopimustietokannan. Tiedot kirjataan manuaalisesti tai tuodaan sopimuskohtaisesti, ja kaikki tarpeelliset laskennat käsitellään sen jälkeen automaattisesti sekä taseessa että tuloslaskelmassa.
Järjestelmässä on myös mahdollisuus haluttaessa luoda kirjauksista loki edelleen ERP-järjestelmään vietäväksi.

Integrointi AARO-järjestelmään tai käyttö erillisenä moduulina
AARO Lease -järjestelmää voidaan käyttää erillisenä moduulina tai integroituna AARO-järjestelmään. Kun tuotetta käytetään integroituna AARO-järjestelmään, kaikki vaikutukset varoihin, velkoihin ja tuloslaskelmiin kirjautuvat automaattisesti taseeseen ja tuloslaskelmaan kukin omassa kirjanpitoluokassaan.
Näin voidaan luoda raportteja taseesta, tuloslaskelmasta ja avainluvuista ilman IFRS16 -vaikutuksia tai siten, että vaikutukset on niissä huomioitu.

» Lataa esite AARO Lease -ratkaisusta (In English) (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

AARO

AARO on tehokas työkalu, joka helpottaa ja edistää työskentelyä. Tämä suurille, keskisuurille ja pienille konserneille suunniteltu järjestelmä kasvaa yrityksenne mukana kehittäessänne ja muuttaessanne yrityksenne toimintaa. Lisäksi pystytte hallinnoimaan järjestelmää täysin omatoimisesti.

AARO toimitetaan valmiina peruspakettina, joka on asennuksen jälkeen heti valmis käytettäväksi. Käytössänne on silloin kaikkia keskeisiä CPM-prosesseja tukeva täydellinen työkalu:

 • Konserniraportointia ja konsernitilinpäätöstä.
 • Toiminnan ohjausta ja analysointia.
 • Simulointeja ja uudelleenlaskentoja.
 • Suunnittelua, budjetointia, ennusteita.

Voimakkaan konsolidointimoottorin ansiosta AARO-järjestelmän tiedot ovat heti koko organisaation käytössä. AARO varmistaa, että kaikki tiedot ovat analysoitavissa, myös silloin kun muutoksia tapahtuu konsernitilinpäätöksen viime hetkillä.

AARO voidaan integroida ulkopuolisiin tietolähteisiin, mikä automatisoi täysin koko prosessin raportoinnista analyysiin – myös sen osan, joka lopulta muodostaa yrityksen johdolle ja hallitukselle esiteltävän materiaalin.

Tehokas analyysiväline
AARO-järjestelmässä tehdään vain yksi (1) konsolidointi, joka kattaa niin lakisääteisen kuin ulkoisen konsernitilinpäätöksen sekä sisäisen että operatiivisen toiminnan seurannan. Tämän ansiosta sinun ei koskaan tarvitse kuluttaa aikaa niiden välillä olevien mahdollisten erojen täsmäämiseen. AARO-järjestelmässä lakisääteinen ja operatiivinen raportointi ja seuranta ovat aina yhteneviä.

Lakisääteisen konsernitilinpäätöksen lisäksi voit valintasi mukaan seurata joitakin operatiivisia finanssialan tai sen ulkopuolella olevia käsitteitä ja tunnuslukuja, jotka ovat ominaisia juuri sinun toiminnallesi. Näin saat ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata joitakin operatiivisia käsitteitä saman mallin mukaan. Käsitteet voivat koskea kaikkea tuotteista, asiakkaista ja markkinoista henkilöstöä tai ympäristöä koskeviin tilastotietoihin.

AARO-peruspaketti
Kun valitset AARO-järjestelmän, saat täydellisen työvälineen, joka kattaa yrityksesi raportointiin, konsernitilinpäätökseen ja analysointiin liittyvät perustarpeet. Järjestelmä toimitetaan valmiina pakettina, ja se voidaan asentaa ja ottaa käyttöön heti.

AARO-peruspaketti (tavallaan aloituspaketti) luo vahvan perustan, jolla pääset käyntiin ja jota voit myöhemmin mukauttaa yrityksesi vaatimusten ja toivomusten mukaisesti. AARO-peruspaketti perustuu EU BAS-järjestelmään ja sisältää tilikartan, konsolidointilogiikan sekä joukon raportteja. Käyttäjänä voit helposti lisätä, muokata tai poistaa tilejä, lomakkeita ja logiikkalaskelmia.

AARO-peruspakettiin sisältyy muun muassa:

 • EU BAS tilikartta.
 • Tulos- ja taselaskelma erittelyineen.
 • Kassavirta.
 • Vuosikatsausta koskevat liitetiedot.
 • Hankintarekisteri.
 • Hankintamenon eliminointi.
 • Valuutan muuntaminen.
 • Joukko raportteja ja dynaaminen ”poraustoiminto” (drilldown).
 • Valikot.
 • Käyttöoikeusmalli.
 • Käyttöliittymä Exceliin.
 • Nettikäyttöliittymä.

Haluatko tietää, miten konserninne hyötyy AAROsta?
Ota yhteyttä, mikäli haluat esittelyn. Tulemme mielellämme käymään ja kuuntelemaan sekä kertomaan, miten AARO voi tehostaa toimintasi konserniraportointia ja analysointityötä.

AARO Cash Forecast

AARO Cash Forecast -järjestelmällä voit luoda luotettavia kassavirtaennusteita konsernitasolla, mikä voi merkitä suuria säästöjä yrityksenne rahoituskustannuksissa. Tuote voidaan integroida AARO-järjestelmään tai käyttää itsenäisenä järjestelmänä.

AARO Cash Forecastin avulla pystyt valvomaan maksukykyänne niin yhtiö- kuin konsernitasollakin. Tuote toimii konsernijohdon ja paikallisen tytäryhtiön tukena ja tarjoaa tytäryhtiöille myös paremman käsityksen kassavirtaennusteiden roolista konsernissa.

Luotettavat kassavirtaennusteet konsernitasolla
AARO Cash Forecast noudattaa selkeää raportointi- ja seurantaprosessia. Tämä parantaa merkittävästi laatua, vähentää käyttöpääomaa ja mahdollistaa luottolimiittien supistamisen. Ennusteita kuvaavat graafit tuotetaan helppokäyttöisellä raportointijärjestelmällä, joka on linkitetty Excel-ohjelmaan. Ennusteet voidaan myös esittää erilaisissa ulkoisissa BI-työkaluissa.

AARO Cash Forecastin etuja:

 • Auttaa hallinnoimaan konsernin kassavirtoja eri valuutoissa.
 • Näyttää valuutta- tai pankkitilikohtaisen ennusteen; sekä lyhyen että pitkän ajan ennusteena päivän, viikon ja kuukauden tarkkuudella.
 • Voidaan käyttää suojauslaskennan perustana.
 • Integroi automaattisesti pankkisaldot (SWIFT-muodossa), valuuttakurssit sekä tapahtumat myyntisaamisista, ostoveloista, rahoitusjärjestelmistä ja muista lähteistä.
 • Manuaalinen syöttö verkkokäyttöliittymässä tai järjestelmään liitetyssä Excel-ohjelmassa.
 • Avoimuus – raporttien ja graafien tietoja on helppo analysoida ns. poraustoiminnolla (Drilldown).
 • Aiemmat ennusteet ovat käytettävissä laadunseurantaa ja KPI-arviointeja varten.
 • Konsernin eri tasojen konsolidointi.
 • Tehokas työkalu, jota voitte hallinnoida itse.
 • Helppokäyttöinen käyttöliittymä.
 • Järjestelmä tekee kassavirtaennusteiden käytöstä konsernitasolla luonnollisen osan konserniraportointia ja ennusteen ja tuloksen seurannasta järjestelmällistä.

» Lue lisää AARO Cash Forecast -järjestelmästä (In English) (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)