Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - 505 930 00
Language:

Våra tjänster

När du väljer AARO står även hela Aaro Systems expertis till ditt förfogande. Våra kunniga och erfarna konsulter säkerställer implementeringen av systemet och erbjuder även en rad olika tjänster som stöd i ditt dagliga arbete.

Våra skickliga konsulter har lång praktisk erfarenhet av legal och operationell koncernredovisning. Många har även tidigare erfarenhet från centrala positioner i svenska storföretag. Den praktiska erfarenheten, i kombination med kunskaper inom projektledning och hög systemkompetens, gör Aaro Systems konsultorganisation till en optimal resurs i ditt arbete.

Våra tjänster skräddarsys efter dina behov och kan antingen vara direkt relaterade till systemet eller till andra områden som berör koncernredovisningen i ditt bolag.

Här finner du ett urval av våra tjänster:

Implementation

Våra konsulter har djup kunskap och lång praktisk erfarenhet inom koncernredovisning, samt operationell uppföljning och styrning. De kan systemet och dess möjligheter och har som primär roll att säkerställa ditt projekt från implementering till driftsättning, så att dina önskemål och krav kan tillgodoses på allra bästa sätt.

Support

Genom vår supportfunktion ger vi dig löpande stöd online. Du kan känna dig trygg i bokslutstider, då vår supportfunktion vid behov även kan vara tillgängliga kvällar och helger. Vår support har många års erfarenhet från koncernredovisning och ekonomistyrning från stora börsbolag, och är vår spjutspets när det gäller systemkompetens inom AARO.

Konsultuppdrag

För dig som arbetat med AARO en tid, erbjuder vi tjänster för vidareutveckling och systemoptimering. Vi utgår utifrån dina önskemål och kan föreslå förändringar i utvecklingen av befintliga installationer. Våra konsulter hjälper er att med att underlätta och förbättra ert nuvarande arbetssätt. Med vår spjutspetskompetens inom AARO kan vi tillgodose era önskemål och krav gällande rapportering och uppföljning, och se till att ni nyttjar AARO på allra bästa sätt.

Exempel på konsultuppdrag:

  • Att identifiera möjligheter till effektivisering i bokslutsprocessen.
  • Översyn av det finansiella flödet och hur informationen hämtas till AARO.
  • Hjälp med skapande av specialanpassade rapporter.
  • Stöd i koncernredovisningsfrågor.
  • Komplettera AARO med icke finansiell information så att sidorapporteringen elimineras.

Utbildning

Utbildningar

Ju bättre du kan AARO, desto mer uppskattar du dess funktioner, logik och möjligheter!

Grundutbildning
Vi vill att alla som använder AARO ska kunna utnyttja AARO-systemet till sin fulla potential. Därför erbjuder vi regelbundet en ständigt aktuell grundutbildning under tre heldagar, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Grundutbildningen gör deltagaren effektivare och självgående och är en utmärkt inskolning för alla nya AARO-systemadministratörer eller för dig som önskar få en större förståelse för systemet. Grundutbildningen hålls även vid alla våra nyimplementationer.

På utbildningen går vi igenom vad man behöver kunna för att självständigt administrera de viktigaste delarna av AARO, såsom hantering av konton, inrapporteringsformulär, periodhantering, användarbehörigheter, hur du skapar en legal och operativ struktur och mycket mer. Vi informerar även om nyheter i kommande versioner av AARO.

I utbildningens alla delar varvas teorin med praktiska övningsexempel där du själv jobbar med verktygen och funktionerna direkt i vår utbildningsmiljö.

Fördjupningskurser
Våra kurser Legal fördjupning i AARO och Analys i AARO är speciellt intressanta för dig som jobbat ett tag i AARO och vill utveckla och fördjupa dina systemkunskaper ytterligare, eller för dig som vill ta del av alla de senaste verktygen och funktionerna.
Under dessa fördjupningskurser informerar vi även om nyheter i senaste versionen av AARO.

Deltautbildningar
I våra deltautbildningar går vi igenom ny funktionalitet och specifika förändringar som tillkommit mellan olika versioner av AARO, exempelvis vid uppgradering från en äldre version av AARO, till den allra senaste.

Toolboxutbildningar
Toolbox är olika versions-obundna tilläggsfunktioner, exempelvis Excel Formula Builder och AARO Integrator, som går att addera till alla versioner av AARO Baspaket. Väljer ni att installera en tilläggsfunktion från Toolbox erbjuder vi en passande utbildning.

AARO IT-administration
En halvdagsutbildning i komponenterna som utgör AARO (databas, applikationsserver och konsolidator), där vi förklarar hur CPV-uppgraderingar genomförs på ett säkert sätt. Kursen vänder sig till it-tekniker/it-ansvarig personal.
Under utbildningspasset får deltagarna genomföra en CPV-uppgradering av AARO i en virtuell miljö.

Skräddarsydda utbildningar
Självklart kan vi sätta ihop skräddarsydda utbildningar, antingen kopplade till AARO eller andra typer av utbildningar inom koncernrapportering och koncernredovisning.

» Läs mer om INNEHÅLLET i kurserna.
» Läs mer om när kurserna hålls i UTBILDNINGSSCHEMAT.

Uppgraderingsprojekt

För bästa prestanda och kompabilitet med övriga system, genomför vi uppgraderingsprojekt till den senaste versionen av AARO. Uppgraderingen ger dig, förutom bättre prestanda och kompabilitet, även åtkomst till ny funktionalitet som skapar nya möjligheter i ditt bokslutsarbete.

För att uppgraderingsprocessen ska bli så smidig som möjligt, går vi tillsammans med dig, igenom tidsplan och de aktiviteter som versionsbytet innebär.

Integrationsprojekt

Vi har genomfört många projekt där AARO integreras med andra system och processer, i syfte att minimera stegen i informationsöverföringen. Om du vill integrera ditt bolags affärssystem, ERP-system etc., med AARO för automatisk datainsamling från en extern källa, kan vi lösa det med vår standardiserade AARO Integrator. Det finns även möjlighet att öppna dörren till AARO via andra system.

Med AARO Connector kan ni på ett säkert och standardiserat sätt hämta information för vidare hantering, presentation och analys. I realtid kan andra klienter eller systemlösningar läsa information direkt ur AARO med hjälp av AARO Connector.

IFRS-anpassning

AARO Baspaket tar hänsyn till alla nya händelser inom IFRS-området. Om ditt bolag arbetar med en äldre version av AARO, kan vi anpassa systemet för att möta de senaste IFRS-kraven. Vi bevakar vad som händer inom IFRS och dess påverkan på er koncernredovisning.

Rekrytering i samarbete med Vitavia

Vi effektiviserar er rekrytering av koncernredovisningsexperter

Att kunna erbjuda de bästa och mest kompetenta konsulterna, både för korta insatser eller längre interimsuppdrag, har alltid varit en självklarhet för oss. Nu tar vi steget längre och erbjuder både kunder och andra bolag hjälp i rekryteringsprocessen när ni söker en koncernredovisningsexpert!

Tillsammans med rekryteringsfirman Vitavia har vi etablerat ett samarbete där vi bistår er med marknadens enda rekryteringsverksamhet som till 100 % är koncentrerad på koncernredovisningsexpertis. Tjänsten innebär att vi hjälper företag i behov av koncernredovisningsexperter av olika slag att göra en komplicerad och ofta långdragen rekryteringsprocess effektiv och smidig. Aaro Systems agerar rådgivande när Vitavia tar fram kompetenta kandidater åt er, och Vitavia sköter sedan urvalsprocessen.

För vi vet vad som krävs, och Vitavia har verktygen som behövs för att sedan skilja agnarna från vetet.

Våra egna konsulter kan täcka upp under startsträckan
Om ni är i behov av hjälp som täcker upp på plats hos er under tiden som ni påbörjar rekryteringsprocessen är våra konsulter ofta den snabbaste lösningen. Kanske har vi redan tidigare hjälpt er i implementationsprojektet eller med andra support- och konsultuppdrag, och om inte så finns alltid en konsult som snabbt kan sätta sig in i era koncernredovisningsfrågor.

Vitavia – experter på rekrytering sedan 20 år
Vitavia är ett rekryteringsföretag som sedan 1995 byggt upp en gedigen kompetens inom HR och riktad rekrytering. Utifrån devisen ”rätt individ för alla parter” arbetar de med fokus på en personlig och flexibel rekryteringsmodell där inga frågor eller svar faller mellan stolarna.

» Läs mer om vår nya tjänst och Vitavia här.

Vill du veta mer om rekrytering och om Aaro Systems konsulttjänster, så träffar vi er gärna. Kontakta konsultchef Helene Sjödin så berättar hon mer; helene.sjodin@aaro.se, 08-505 930 18.

Hyr en controller

Spara tid genom att anlita en av våra erfarna konsulter som extra resurs i bokslutsarbetet. Både dag- och kvällstid kan vi stötta våra kunder vid arbetsintensiva perioder, där rapportering och bokslut inte får påverkas av sjukdom, semester eller andra omständigheter.

Med vår gedigna erfarenhet av koncernredovisning, ekonomistyrning och controlling från stora internationella börsbolag, och vana att arbeta under press lättar vi på bördan för dig och dina kollegor. Vi kan dessutom verktyget AARO bättre än någon annan.

Applikationsförvaltning

För dig som inte har tid eller intresse av att drifta er AARO-applikation, eller kanske inte har tillgång till den IT-kompetens som krävs, kan vi kostnadseffektivt förvalta installationen åt er. Förutom god kännedom om den version av AARO som just ni har, ryms inom vår applikationsförvaltning även ett långtgående ansvarstagande – allt för att ni ska optimera användandet och nyttan av AARO.

Övervakar installationen
Applikationsförvaltningen innebär att vi övervakar er installation och vidtar de förebyggande systemkonfigurationsåtgärder som krävs för att ni alltid ska ha en så hög tillgänglighet till AARO som möjligt.

Vid en eventuell driftsstörning bistår vi med analys, teknisk hjälp och expertis för att säkerställa att AARO så snabbt som möjligt åter blir tillgängligt för er.

Ständiga förbättringar
AARO utvecklas kontinuerligt för att förse er med ny funktionalitet, prestandaförbättringar och för att säkerställa kompabilitet mot andra system. Vi rekommenderar er därför att regelbundet uppgradera AARO till senaste version. Vi tar ansvaret för att ni alltid har den senaste versionen av AARO installerad, först i test och sedan i produktion.

Regelbunden kompetensutveckling
Vi vill att ni ska använda AARO optimalt, därför ingår det i vår applikationsförvaltning att vi regelbundet kompetensutvecklar era användare, och anpassar utbildningen efter ert användande av AARO. Till er knyts även en ”solution expert grupp” som har god kännedom om er AARO installation, och som kan ge råd och instruktioner för att era AARO-användare utnyttjar AARO på det bästa och mest effektiva sättet.

Drift

Aaro Systems ger er ett komplett serviceåtagande där support, applikationsförvaltning och serverdrift ingår. Ingen kan AARO lika bra som vi, därför kan vi garantera en ständigt optimerad och säker drift.

Det nära samarbetet mellan våra konsulter, produktutvecklare och tekniker ger er en integrerad och unik helhetslösning.

» Läs mer om vårt driftserbjudande här.