Vår produkt

Ända sedan starten har vår vision varit att ständigt förenkla och effektivisera våra kunders koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering och analysarbete. För att göra detta levererar vi ett system som är enklare, snabbare och mer transparent än andra produkter på marknaden. Vår senaste version av vår programvara och lösning för Corporate Performance Management (CPM) heter AARO17.

Systemet levereras som ett färdigt baspaket – redo att installeras och börja användas direkt. Det ger dig ett komplett verktyg och stödjer alla centrala CPM-processer:

  • Koncernrapportering och koncernredovisning.
  • Verksamhetsstyrning och analys.
  • Simuleringar och omräkningar.
  • Planering, budget, prognos.

AARO kan integreras med externa datakällor och kan därmed göra processen från inrapportering till analys och presentation helt automatisk – även det som slutligen leder till presentationsmaterial för ledning och styrelse.

AARO är ett komplett verktyg som underlättar och utvecklar ert arbetssätt, och är designat för både stora, medelstora och mindre koncerner, vilket ger er ett system att växa och förändras i, och som ni administrerar helt själva.

Kraftfullt analysverktyg

Med AARO blir data omedelbart tillgänglig för hela organisationen tack vare den kraftfulla konsolideringsmotorn. AARO säkerställer att alla uppgifter finns tillgängliga för analys, även när det sker förändringar under de allra sista minuterna av ett koncernbokslut.

I AARO sker endast en (1) konsolidering, vilken både täcker den legala och externa koncernredovisningen och den operationella och interna uppföljningen. Detta innebär att ni aldrig behöver lägga tid på att stämma av eventuella differenser som kan förekomma mellan dessa. I AARO överensstämmer alltid den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen.

Utöver det legala koncernbokslutet kan du följa upp valfritt antal operationella finansiella eller ickefinansiella begrepp och nyckeltal, som är specifika för just din verksamhet. Det ger en unik möjlighet att följa upp en mängd operativa begrepp med en och samma modell. Begreppen kan omfatta allt från produkter, kunder och marknader till HR- och miljöstatistik.

Är du nyfiken?

Kontakta oss för en demo. Vi kommer gärna ut till dig och lyssnar, och berättar hur AARO kan effektivisera koncernrapporteringen och analysarbetet i din verksamhet.