koncernrapportering- koncernredovisning-konsolidering
Koncernrapportering och konsolidering

Ett komplett verktyg för rapportering, koncernredovisning och analys

Koncernrapportering
Koncernrapportering och konsolidering

Vårt färdiga standardsystem anpassas efter dina krav och önskemål

Spara tid
Koncernrapportering och konsolidering

Användarvänliga lösningar som sparar timmar och dagar i bokslutstider

Passar alla
Koncernrapportering och konsolidering

AARO passar små såväl som stora koncerner – från en handfull till flera tusen användare världen över

Våra kunder

Addnode

Addnode Group AB

”Vi började med ett grund-rapportpaket uppsatt för att hantera det primära i koncernredovisning. Då systemet är enkelt att underhålla och utveckla har vi löpande byggt på med egna formulär och …